Mød energirådgiveren: Ib Dahl Jensen.

Skrevet af Ib Dahl Jensen - 14 oktober, 2022

header-picture

Vi sætter ansigt på energirådgivningen ved løbende at introducere dig for vores team af kompetente rådgivere. I denne uge deler Ib Dahl Jensen ud af sine erfaringer med energirådgivning.

Jeg har arbejdet med energirådgivning siden 2009, men har ikke taget den helt lige vej herhen. Min første uddannelse var som radio-/tv-mekaniker i Randers; derefter blev jeg sergent i Avedørelejren og nogle år senere blev jeg uddannet som landbrugstekniker.

Det kan virke som tre lidt forskellige retninger, men fællesnævneren for dem er, at jeg ved en masse om strøm og landbrug. Og det var da også indenfor landbrug, jeg startede min karriere som erhvervsenergirådgiver – særligt landbrug med fjerkræ- og svineproduktion. Den målgruppe blev hurtig udvidet til øvrige landbrug og produktionsvirksomheder, så jeg har en god bred erfaring indenfor energirådgivning.

Privat bor jeg med min kone, Karin, i Assentoft ved Randers i et parcelhus, som vi byggede i 2018 Her har jeg naturligvis haft fokus på energioptimering: Vi har vandopsamling, varmepumpe og ventilationsanlæg med genvinding. Men da det kom til solceller på taget, vandt de glaserede segltag over de – på det tidspunkt – knap så arkitektonisk pæne solceller.

Ferierne holder vi også på en ret bæredygtig vis. Vi har en tandem, som vi de sidste seks somre har været rundt på i sommerferien. Vi kører en 4-500 km på en uge – senest gik turen fra Lønstrup til grænsen langs Vesterhavet. En dejlig måde at opleve landet på.

Hverdagen som energirådgiver

Det, der driver mig i mit arbejde som energirådgiver, er at hjælpe virksomheder med at spare energi og penge. Den grønne omstilling har taget til undervejs, men det handler stadig også om økonomi.

Teknologi og viden udvikler sig konstant på det her område. Derfor er det vigtigt at holde sig opdateret – og det er også den opdaterede viden, du får, når du vælger en energirådgiver.

I min tid som energirådgiver, er der kommet særligt to store teknologispring: LED-lys og varmepumper er blevet allemandseje. Og gennem årene er vi gået fra, at det var en fordel at gå fra olie og gas til træpiller og halm, fordi det var grønnere og man kunne være selvforsynende, hvor tendensen i dag er varmepumper.

Det er umuligt at spå om fremtiden. Scanenergis energirådgivere er altid uvildige, så vi deler vores viden og erfaring med dig ud fra vores baggrund og tilgængelige data.

scanenergi-moed-energiraadgiveren-ib-dahl-jensen-citat

Den realistiske energiløsning er vigtig

Jeg satser altid på de realistiske løsninger. Ting der kan lade sig gøre i praksis. Den type besparelse, som jeg finder flest af, er varmebesparelser og en af de ting, jeg kigger meget på, er drifts- og behovsstyring, så ting kun kører, når der er behov for det. Her er data og målinger en rigtig god ting. I dag er det lovpligtigt at alle elmålerdata bliver indsamlet, så man kan se, hvornår strøm bliver brugt pr. hovedemåler (ikke på maskine-niveau).

Jeg arbejder også meget med energiscreening: Hvor kan du spare noget? Du har måske selv en idé om, at en ny varmekilde og noget lys kan optimeres. Når jeg besøger dig, finder jeg måske ud af, at der er et ventilationsanlæg, der ikke kører optimalt. Jeg regner på besparelser og økonomi, så vi sammen kan rangere forslagene efter, hvad du vil sætte i gang straks, hvad der skal på budgettet til næste år – og hvad der måske blot er drømmetænkning for nu.

Efterfølgende kan jeg også hjælpe dig med selve projektstyringen inkl. søgning af tilskud, hvis det er relevant.

Stort fokus på varmepumper og solceller

I øjeblikket handler det meget om varmepumper og solceller.

Det kan være konvertering fra en gammel gaskedel til varmepumpe. Besparelsen afhænger helt af forbrug – og naturligvis hvad priserne på energi bliver fremadrettet. Udover den økonomiske besparelse, handler det også om forsyningssikkerhed ift. gas. Og naturligvis om at vælge en grøn profil, fordi varmepumpen kører på strøm og du har mulighed for at afdække din strøm med fx VINDenergi.

Ift. solcelleanlæg er en del af processen at finde ud af, hvor stort et solcelleanlæg, det giver mening at installere i den pågældende virksomhed. Med solceller er det sådan, at solen skinner mest om sommeren, mens vi bruger mest energi om vinteren, så det handler om at balancere antallet efter kundens behov og ønske om uafhængighed af prissætning.

CO2 fylder mere og mere

I dag er der et stort fokus på CO2. Selvfølgelig talte vi om CO2, da jeg startede, men det fyldte ikke så meget, som det gør i dag.

Jeg kan fx hjælpe virksomheden med at lave en CO2-kortlægning, som giver et overblik over jeres udledning og samtidig hjælper dig med at prioritere, hvor du evt. skal optimere dit energiforbrug for at reducere din CO2-udledning. Lige netop CO2 er også noget af det, som bankerne (og EU) har større fokus på ift. udlån.

Anbefaling

Det var rigtig mange ord om energirådgivning. Hvis du vil følge lidt med løbende, vil jeg anbefale dig at følge med på vores blog og LinkedIn, hvor vi løbende lægger relevante tips og nyheder ud.

Og så vil jeg anbefale dig at holde øje med vores månedlige markedsrapport. Den omhandler energipriser (ikke rådgivning) og giver et overblik med både data, grafer og en lille video, hvor Jens kort ridser de vigtigste emner op fra rapporten. Det fungerer ret godt.

Har du spørgsmål eller kommentarer, skal du endelig bare kontakte mig på idj@scanenergi.com, 26 77 11 23 eller lad os connecte på LinkedIn.

Emner: Energioptimering, Energisyn, Bæredygtighed, Energibesparelser, Elpriserne, Mød energirådgiveren

Seneste blogindlæg:

Markedsrapport uge 12 2023

read more

Mød energirådgiveren: Lasse Bjergen Rath

read more

Er grønt, grønt?

read more

A CLEAR AND BOLD HEADER