Markedsrapport uge 34 2020.

Skrevet af Scanenergi - 20 august, 2020

header-picture

Markedsrapport uge 34

Efter en uge med 30 graders varme i Ikast kan vi konstatere, at sommeren i Danmark (og Norden) efter en langsom start virkelig har vist sig, som vi alle håbede. Lav vind og høj sol og næsten nye varmerekorder har været tiltrængt.

Over sommeren har vi fået realiseret historisk lave systempriser, hvorimod forwardpriserne (fra kvartaler og ud) stort set er uforandrede – dog dækkende over store udsving og med en svagt stigende trend. Denne trend er tiltaget efter ferien, hvor nærmeste kvartal og nærmeste år nu også ud fra teknisk analyse viser køb. CO2 prisen og olieprisen er relativt stabile på niveauerne € 26,50 & $ 45,00. Forwardpriserne på el vil naturligvis afhænge af, om der sker udsving på disse markeder. Men ovenover alting svæver jo stadig den stadig tilstedeværende coronavirus, som stadig svækker den globale økonomi. En større gen-nedlukning af lande/regioner vil efter vores opfattelse ikke være utænkelig, og vi ser stadig centralbankerne trykke papirpenge for at stabilisere økonomierne.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at det stort set ikke har hjulpet de globale økonomier med disse enorme mængder gratis penge; men kun rente- og aktiemarkederne. Det er derfor stadig vores forventning, at vi globalt set vil være i reel recession i lang tid endnu, og at reel vækst ligger langt ude i fremtiden.

Graf 1_Markedsrapport uge 34_2020

Hydrobalancen er nu nede i et niveau, som er mere ”normalt” for årstiden. En kraftig snesmeltning gav historisk høj balance, men sommeren samt måneder med historisk lave spotpriser bringer tingene bedre i balance. Vi er nu på niveau med 2015 og 2017, og vi forventer en fortsat svag svækkelse.

Graf 2_Markedsrapport uge 34_2020

Som ventet gav de lave systempriser ligeledes historisk høje CFD priser for DK1 og DK2. Spotprisen herhjemme var dog stadig – pga. systemprisen – meget lav, men CFD priserne er som ventet eksploderet, og det endda mere end vi havde ventet.

Vi har realiseret CFD på niveauerne € 25 – 30 over sommeren, og det har naturligvis sat sig i de længere kontrakter på de næste 3 år, som er steget med € 3 – 4 over sommeren. Det er vores helt klare forventning, at vi vil se en fortsat interesse i CFD markedet - også selvom systemprisen skulle stige.

Det er derfor fortsat vores klare anbefaling, at afdækning af energiforbrug ud i fremtiden SKAL omfatte områdeprisen og ikke kun systemprisen.

Graf 3_Markedsrapport uge 34_2020

Graf 4_Markedsrapport uge 34_2020

Hold øje med vores blog hvor du løbende kan følge med i, hvad der sker på markedet.

Emner: Markedsrapport

Seneste blogindlæg:

Markedsrapport uge 38 2020

read more

Hvor grønt skal dit energiforbrug være?

read more

Rådgivernyt - Nye energiafgifter og overskudsvarme

read more

A clear and bold header