Markedsrapport uge 27.

Skrevet af Scanenergi - 04 juli, 2019

header-picture

Efter en lidt hård fødsel er sommeren kommet til Danmark og Skandinavien. Hvor man syd på i Europa smelter i +30 grader, så holder vi os herhjemme på +25, hvilket da også er ok. I forhold til sommeren sidste år mangler vi således et par grader, men til gengæld har vi i år haft noget mere vind. Det har gjort, at spotpriserne er realiseret noget under niveauet i 2018 – men det trækker nu lidt op. Spotniveauet bliver som nævnt holdt lidt nede af en jævn god vind herhjemme, men nordfra får vi ligeledes pres, idet snesmeltningen er godt i gang, og de nordiske spotpriser er således under god kontrol.

Graf 1_Markedsrapport uge 27

Snesmeltningen er som nævnt godt i gang, og den hydrologiske balance er således blevet forbedret ganske pænt. Vi ligger i øjeblikket med et plus på ca. 4TWh, hvilket er det højeste niveau – for årstiden – siden 2015. Det man dog skal holde sig for øje er, hvorvidt varmen fra Sydeuropa begynder at brede sig mod nord. Meget høje temperaturer vil nemlig, som vi også så sidste år, resultere i en markant forværring simpelthen af den grund, at meget vand fordamper. Det kan lyde lidt søgt, men i et højtryksscenarie kan der faktisk fordampe op imod 2TWh om ugen.

Graf 2_Markedsrapport uge 27

graf 3_Markedsrapport uge 27

De danske (DK1) CFD kontrakter ligger meget stabilt. Som man kan se ovenfor, ligger de 3 handlebare år stort set på samme niveau omkring € 4,50, hvilket stadig i vores overbevisning er et godt niveau at købe på. Siden sidste markedsrapport har Facebook meddelt, at man dropper planen om at etablere datacenter nr. 2 ved Esbjerg. Det gør naturligvis, at det danske energiforbrug efter 2022 nu ikke stiger så eksplosivt som først antaget, men tendensen er stadig klar – mere fladt forbrug – mere produktion fra vindmøller = færre timer med negative priser og flere timer med høje priser.

Set med en forbrugers øjne betyder dette, at vi mener, de danske priser har gode muligheder for at komme højere i fremtiden, men at man grundet den store usikkerhed bør kigge nærmere på de fleksible afdækningsprodukter, som Scanenergi tilbyder.

Med venlig hilsen

Scanenergi

Emner: Markedsrapport

Seneste blogindlæg:

Markedsrapport uge 8

read more

Rådgivernyt - Få styr på ventilationen

read more

Din tilfredshed betyder alt for os

read more

A clear and bold header