Reducér jeres energiomkostninger og få bedre bundlinje

Skrevet af Scanenergi on 27. september 2016 13:41:31 CEST

Her giver vi dig en beskrivelse af potentialerne i reduktion af energiomkostninger, nogle af de fordele du kan opnå via energibesparelser, og 5 trin til hvordan du kan realisere disse.

Omkostningsreduktioner er generelt en oplagt og direkte vej til en bedre bundlinje og øget konkurrenceevne. Disse reduktioner kan realiseres på mange forskellige områder, men kræver ofte forandringer eller tilpasninger, som kan opleves negativt i virksomheden. Energibesparelser er et område med et højt besparelsespotentiale, men som samtidig har lav risiko for negative oplevelser i virksomheden, som f.eks. organisationstilpasninger kan have. Derudover er de nødvendige investeringer oven i købet ofte tilskudsberettigede.

Ved at gennemføre energibesparelser opnår du ikke alene omkostningsreduktioner og øget konkurrenceevne, men også mindre følsomhed over for stigende energipriser, en forstærket CSR profil, samt øget tilfredshed blandt virksomhedens interessenter – altså en bred styrkelse af virksomheden.

Stort besparelsespotentiale for danske virksomheder

Besparelsespotentialet i dansk erhverv blev kortlagt i en rapport i juni 2015 for Energistyrelsen, og ligger på mellem 7% og 25% af et samlet, årligt forbrug på knap 40.000 GWh, afhængigt af tilbagebetalingstiden på energispareprojekterne.

De største potentialer ligger inden for områderne køling & ventilation, belysning, og varme til proces, som hver repræsenterer et potentiale på godt 555 GWh med max. 2 års tilbagebetalingstid.

Kilde: Energistyrelsen - Kortlægning af energisparepotentialer i erhverslivet

Kan energioptimering også svare sig for din virksomhed?

Sådanne tal kan være inspirerende, men relaterer i sagens natur ikke til netop din virksomhed – så du spørger nok dig selv, om det overhovedet kan svare sig for netop jer at gå efter energibesparelser?

Svaret er klart JA – langt de fleste virksomheder vil kunne finde energioptimeringsprojekter med gode tilbagebetalingstider, og høste gevinsterne derfra.

Foamtex sparer på energiregningerne

Et godt eksempel er virksomheden Foamtex, som arbejder med bagsidebelægning og farvning af gulvtæpper. De har opnået besparelser på omkring 1,4 mio. kr. årligt på energiregningerne. Besparelserne er opnået via realisering af et antal energioptimeringsprojekter bl.a. inden for reduktion af naturgas- og elforbrug, ikke mindst til trykluft. Samlet set har projekterne givet en tilbagebetalingstid på ca. 3 år.

Bisca har reduceret energiomkostningerne med 23 %

Et andet eksempel er Bisca, som fremstiller småkager. Bisca har reduceret de årlige energiomkostninger med ikke mindre end 23 % via energioptimeringsprojekter, svarende til ca. 1,7 mio. kr. årligt. Projekterne har omhandlet både tekniske områder så som kontrol af ovne, fjernvarme, trykluft mv., og adfærdsmæssige områder med medarbejderinddragelse og -ansvarliggørelse, bevisthedskampagner og monitorering/målsætning vedr. energipræstationer.

 

 Læs vores e-bog, og bliv klar til at energioptimere

Der findes også et besparelsespotentiale i din virksomhed

I din virksomhed vil der helt sikkert også kunne findes energioptimeringsprojekter, som vil kunne give gevinster.

Processen mod realisering af sådanne gevinster kan deles op i fem trin:

  1. Indkredsning af potentialer. I de fleste virksomheder har man en god idé om, hvor det er muligt at hente energibesparelser – ofte kan det svare sig at starte med disse i den videre proces. I nogle virksomheder kan det give mening med en decideret kortlægning af virksomhedens energiforbrug og –omkostninger, hvormed der skabes fuldt overblik over fordelingen af forbruget, og dermed gives grundlag for at identificere potentielle energioptimeringsprojekter.

  2. Identifikation af mulige projekter. Lav en screeeningliste, som for hvert potentielt projekt indeholder oplysninger om: titel, kort beskrivelse, anslået investering, anslået årligbesparelse, tilbagebetalingstid. På baggrund af listen vil det være muligt at beslutte, hvilke projekter der bør realiseres.

  3. Udarbejdelse af business case. Når de mest interessante energioptimeringsprojekter er udvalgt, er der som oftest behov for udarbejdelse af en decideret business case på hvert enkelt projekt. Business casen hjælper til at tage højde for eventuelt ændrede forudsætninger og økonomi mv. inden endelig igangsættelse af projektet.

  4. Realisering af valgte projekter. Den praktiske gennemførelse af de valgte energioptimeringsprojekter drejer sig grundlæggende om traditionel projektledelse, og kan som andre projekter af denne type være krævende at styre igennem.

  5. Verifikation og monitorering af besparelserne. Der er som regel krav om verifikation af de forventede besparelser, så virksomheden får vished om rentabiliteten af den foretagne investering. Det er vigtigt at gøre sig klart hvilke faktorer, som har indflydelse på forbruget i det projekt, man arbejder med. Og i forhold til opgørelse af projektets succes er det lige så vigtigt at måle disse faktorer, som at måle selve forbruget. Endelig er der behov for monitorering i form af før- og efter-målinger af både forbrug og uafhængige variable, så opgørelsen finder sted på et faktabaseret grundlag.
Du har nu fået en kort gennemgang af de fem trin, som kan hjælpe dig med at identificere og realisere besparelsespotentialer i din virksomhed. Hvis du vil læse den komplette guide, så kan du downloade vores e-bog Køreplan for optimeringsprojekter.

Emner: Energioptimering, Reducere energiomkostninger, Energirådgivning

Kommentar